Prywatny telefon - Stowarzyszenie Rybak

Przejdź do treści

Menu główne:

PRYWATNY TELEFON A W NIM  SŁUŻBOWE SPRAWY

Czy legalne jest działanie  inspektorów rybołówstwa morskiego używających prywatnych telefonów do robienia zdjęć , prowadzenia poufnych służbowych rozmów itp ?
Inspektorzy nie mają służbowych telefonów , mają tylko służbowe numery telefoniczne w swoich prywatnych telefonach .


1. Z prywatnego telefonu przecież korzystają czasami członkowie rodziny oraz bliscy znajomi, czyli osoby nieposiadające dostępu do jakiejkolwiek kategorii informacji niejawnych
   i zastrzeżonych ( RODO !).
2. Telefon prywatny (z numerem służbowym) wyposażony jest często w aplikacje która rejestruje wszystkie rozmowy telefoniczne.
3. Zawiera numery kontaktów telefonicznych, treści ważnych , poufnych wiadomości SMS, dane z geolokalizacji GPS
4. Inspektorat Rybołówstwa jest jednostką organizacyjną  sektora finansów publicznych, która jest utrzymywana ze środków budżetu Państwa. Żaden przepis prawa, nie pozwala na    pokrywanie kosztów funkcjonowania Inspektoratu przez osoby fizyczne. Czy są jakieś  podstawy prawne, by osoba fizyczna przekazywała jakąkolwiek darowiznę, bezpłatne świadczenie  tak rzeczowe jak i usługę dla Inspektoratu ?
5. Prywatne wyposażenie (telefon) inspektora stanowi jego własność. Z prawa własności wynika prawo do korzystania z rzeczy (art. 140 k c). Nikt nie może narzucić właścicielowi określonego   postępowania ze swoją rzeczą i wymagać określonego sposobu korzystania w ramach stosunków służbowych  ( bez odrębnej umowy !!! Są takie umowy ?)
6. Telefon prywatny może stanowić również współwłasność ustawową  małżonków.
7. Czy Inspektor wykorzystujący swój prywatny telefon do celów służbowych, w przypadku jego utraty a wraz z nim, utraty informacji mających związek z realizacją zadań służbowych    poniesie jakąś odpowiedzialność dyscyplinarną ?

BĘDZIEMY SIE O TO PYTAĆ ADMINISTRACJĘ RYBACKĄ ...

                        e-mail do wrony kopia do krawczuka


                         e-mail do krawczuka kopia do wrony


W tym miejscu należą się pewne wyjaśnienia . Z dniem 21.12.2020 r. złożyłem wniosek o wszczęcie  postepowania , ale  GIRM udaje że to jest "skarga " i pisze :Krawczuk ciągnie dalej ...:


... i z tą samą datą jednocześnie:


...i co tu robić dalej ?  pisać zażalenie ? ręcę opadają!


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego