Stowarzyszenie Rybak

Przejdź do treści

Menu główne:

  Stowarzyszenie Rybak powstało w Tolkmicku  w dniu 8 lutego 2007 roku .
12 grudnia 2008r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń pod Nr 0000319526 .
Stowarzyszenie jest niezależne od żadnych urzędów, instytucji, osób.
Stowarzyszenie Rybak ma swoją siedzibę w Porcie Rybackim w Tolkmicku
82-340 Tolkmicko, ul.Parkowa 25 (boks rybacki)Działanie „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej
i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach
zrównoważonej działalności połowowej”
Poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych
i odpadów morskich”
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego