Stowarzyszenie Rybak

Przejdź do treści

Menu główne:

  Stowarzyszenie Rybak powstało w Tolkmicku  w dniu 8 lutego 2007 roku .
12 grudnia 2008r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń pod Nr 0000319526 .
Stowarzyszenie jest niezależne od żadnych urzędów, instytucji, osób.
Stowarzyszenie Rybak ma swoją siedzibę w Porcie Rybackim w Tolkmicku
82-340 Tolkmicko, ul.Parkowa 25 (boks rybacki)

Zarządzenie Nr 2 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 26 sierpnia 2004 r.w sprawie ochrony rybołówstwa, porządku przy połowach oraz oznakowania sprzętu rybackiego na Zalewie Wiślanym (§ 3 i § 5) dopuszcza stosowanie „wontonów do połowu płoci, okoni, karasi i linów o boku oczka 36mm w skrzydle” popularnie nazywanych „okoniówkami”. 
W nowym Zarządzeniu  OIRM do nowej ustawy o rybołówstwie trzeba to zmienić.
Należy calkowicie wyeliminować  tzw. okoniówki, które są zdecydowanie szkodliwe.
Zwracamy się do wszystkich którzy mogą i chcą zatrzymać proceder niszczenia rybołówstwa Zalewu Wiślanego !

 Bezprawie na Zalewie Wiślanym działa przeciw rybakom! Zatrzymaj je !
Wszystkie bazy rybackie na Zalewie Wiślanym (szczególnie te położone z dala od granicy polsko-rosyjskiej) zachęcamy do współdziałania w poprawie porządku na granicy oraz na korytarzu północnym. Jest to w naszym wspólnym interesie! Korytarz północny święta sprawa!
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego